Obchodní podminky - Jukej Reflex

Přejít na obsah
Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě jukejreflex.cz, který provozuje společnost JukejReflex s.r.o. Kolčavka 68/1 190 00, Praha 9 IČ: 06348769. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jukejreflex.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu jukejreflex.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu jukejreflex.cz a právním řádem platným v ČR.
Případné reklamace budou vyřízeny na adrese info@ jukejreflex.cz.


Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů.
Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:
• poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
• dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
• dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zestárnutí
• na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace.

Poštovné a balné
Přepravní společnost doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží Vám bude doručeno do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky. Potvrzení Vám přijde na email ihned, jak budou všechny položky z Vaší objednávky skladem.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně pro fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou na stránkách internetového obchodu jukejreflex.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.


JukejReflex s.r.o.
Kolčavka 68/1
190 00, Praha 9
IČ: 06348769

info@jukejreflex.cz
+420 734 862 491
Návrat na obsah